June 25, 2020 - July 2, 2020

Przegląd

2 aktywne Pull Requesty
3 Aktywnych zgłoszeń
Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 3 commity do dev i 3 commity do wszystkich gałęzi. Na dev, 6 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 161odań i 11 usunięć.

1 Pull Request zmergowane przez 1 użytkownik

Scalone
#101 syntax highlighting for inline code 3 dni temu

1 Pull Request zaproponowane przez 1 użytkownik

Proponowane
#103 Single-Sign-On 1 dzień temu

2 Zgłoszenia zamknięte przez 2 użytkowników

Zamknięty
#102 Forum registration 3 dni temu

Zamknięty
#93 Syntax Highlighting in Inline Code Blocks 3 dni temu

1 Zgłoszenie utworzone przez 1 użytkownik

Otwarte
#100 Render to PDF (via LaTeX) 6 dni temu