CAT-SOOP is a flexible, programmable learning management system based on the Python programming language. https://catsoop.mit.edu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
298B

  1. recursive-include catsoop/__AUTH__ *
  2. recursive-include catsoop/__HANDLERS__ *
  3. recursive-include catsoop/__QTYPES__ *
  4. recursive-include catsoop/__STATIC__ *
  5. recursive-include catsoop/__UTIL__ *
  6. recursive-include vim *
  7. include README
  8. include LICENSE
  9. include requirements.txt
  10. include catsoop/dev.hash